Impressum
Kontakt
 
Umschrift anzeigen mit:
 

MET

Zurück zur Übersicht

Kategorie: Fundorte (03)    Vorherige Kategorie(Gattungen (02))   Nächste Kategorie(Datierungen (04))

Sprache: fr    de en ar

IDBegriff fr
03/0001haute nubie (sites soudaniens)
03/0002aksha/serra ouest
03/0003amara est
03/0004amara ouest
03/0005Île d'argo
03/0006Île d'askout
03/0007ballana
03/0008basa
03/0009begraouiya
03/0010bouhen
03/0011Île de dabenarti
03/0012dibeira est
03/0013dibeira ouest
03/0014Île de dorginarti
03/0015gebel barkal
03/0016gebel docha
03/0017faras
03/0018kawa
03/0019kerma
03/0020kor
03/0021kumma/semna est
03/0022el-kourrou
03/0023Île de meinarti
03/0024mirgissa
03/0025mousawaret el-sufara
03/0026naq`a
03/0027nauri
03/0028nuri
03/0029qustul
03/0030Île de saÏ
03/0031sanam
03/0032sedeinga
03/0033semna
03/0034semna sud
03/0035semna est
03/0036chalfak
03/0037soleb
03/0038tombos
03/0039Île d'ouronarti
03/0040ouadi dan naq`a
03/0041ouadi el-banat
03/0042sesebi
03/0043haute égypte
03/0044gouvernement d'assouan
03/0045basse nubie
03/0046abou `oda
03/0047abou simbel
03/0048ouadi el-`alaqi
03/0049amada
03/0050aniba
03/0051beit el-ouali
03/0052premiÈre cataracte
03/0053dabod
03/0054el-dakka
03/0055dendour
03/0056el-derr
03/0057gebel el-chams
03/0058gerf houssein
03/0059ouadi halfa
03/0060kalabcha
03/0061kouban/qouban
03/0062qouchtamna
03/0063el-lessiya
03/0064mouharraqa
03/0065qasr ibrim
03/0066qirtasi
03/0067nag` el-qoutni
03/0068sabagoura
03/0069el-sebou`a
03/0070tafa
03/0071assouan et le reste du gouvernorat
03/0072abou el-rish qibli
03/0073el-kôm el-ahmar/hierakonpolis/nekhen
03/0074assouan
03/0075assouan ouest
03/0076bigga
03/0077bimban
03/0078boueb
03/0079el-boussaiyliya bahari
03/0080contra apollonopolis
03/0081daraou
03/0082edfou
03/0083siloua bahari
03/0084éléphantine
03/0085gebel faras
03/0086el-ga`afra
03/0087garba
03/0088nag` el-gezira
03/0089hagar edfou
03/0090nag` el-hagar
03/0091el-hagz el-qibli
03/0092gebel el-hammam (1)
03/0093gebel el-hammam (2)
03/0094nag` el-hammam
03/0095nag` el-hasaya
03/0096el-hoch
03/0097elkab/nekheb
03/0098nag` el-kagoug
03/0099temple de kalabcha (nouvel emplacement)
03/0100el-keyal
03/0101el-khattara (1)
03/0102khor el-ouiz
03/0103khor el-ghourab
03/0104kôm ombo/ombos
03/0105konosso
03/0106koubaniya
03/0107el-koula (1)
03/0108nag` el-ma`mariya
03/0109el-mahamid qibli
03/0110philae
03/0111qubbet el-haoua
03/0112el-raqaba
03/0113sebil
03/0114ezbet el-reseiris
03/0115geziret sehel
03/0116el-chellal
03/0117nag` el-shamakiya
03/0118chatt el-riggala
03/0119el-chorafa
03/0120el-chatb el-kebir
03/0121gebel el-silsila
03/0122el-sirag
03/0123monastÈre de saint-siméon
03/0124tell edfou
03/0125gouvernorat de qena
03/0126abou manna` bahari
03/0127el-`adaima
03/0128el-kôm el-ahmar
03/0129el-`arky
03/0130ermant
03/0131el-bahari qamoula
03/0132deir el-ballas
03/0133el-ballas
03/0134bilad el-mal bahari
03/0135bilad el-mal qibli
03/0136el-hilla/contralato
03/0137el-dahsa
03/0138tantyra/dendera/dendara
03/0139el-deir
03/0140dichna
03/0141el-bahari qamoula
03/0142esna
03/0143faou bahari
03/0144faou qibli
03/0145el-gabalaou
03/0146el-gabalin/gebelein
03/0147guziriya
03/0148el-hag sallam
03/0149el-halfaya qibli
03/0150nag hamadi
03/0151nag` el-hammamiya
03/0152hamra dom
03/0153higaza
03/0154hiou/hou/diospolis parva
03/0155el-kalh
03/0156el-khattara (2)
03/0157el-qasr oual-sayed/khenoboskion
03/0158el-khozam
03/0159el-kilabiya
03/0160nag` kôm el-kouffar
03/0161kôm mir
03/0162el-marachda
03/0163el-messaouiya
03/0164el-mo`alla
03/0165naqada
03/0166el-qal`a
03/0167el-qara oualkarnak
03/0168nag` el-qara
03/0169el-qaraya
03/0170qena
03/0171qift/coptos
03/0172qous
03/0173el-rizeiqat
03/0174el-salbiya ouelhait
03/0175el-samainah
03/0176chenhour
03/0177el-cheikhiyyah
03/0178tabansin/tabennisi
03/0179el-taramsa
03/0180gebel el-tarif
03/0181ouadi el-tarif
03/0182toukh
03/0183el-ouaqf
03/0184zarnikh
03/0185el-zaouayda
03/0186gouvernorat de louqsor
03/0187thÈbes: rive est
03/0188abou el-goud
03/0189karnak
03/0190temple d'amon
03/0191cachette de karnak
03/0192temple de khonsou
03/0193temple de mout
03/0194temple d'opet
03/0195temple d'osiris heqadjet
03/0196temple de ptah
03/0197temple de louqsor
03/0198nag` el-médamoud
03/0199el-tôd
03/0200thÈbes: rive ouest
03/0201asfoun el-mata`na
03/0202el-assasif
03/0203birket habou
03/0204el-dab`iya
03/0205deir bakhit
03/0206deir el-bahari
03/0207temple d'hatchepsout
03/0208temple de mentouhotep nebhepetre
03/0209temple de thouthmosis iii
03/0210deir el-medineh
03/0211tombeaux des artisans
03/0212village des ouvriers
03/0213temple de deir el-medina
03/0214deir el-chelouit
03/0215dra` abou el-naga
03/0216nag` el-gharira
03/0217el-hoza
03/0218el-khokha
03/0219el-mahamid qibli
03/0220el-malqata
03/0221nag` aoulad dahmach
03/0222nag` el-mata`na
03/0223médinet habou (excepté le temple de ramses iii)
03/0224mehalla
03/0225qasr el-`agouz
03/0226qournet mura`i
03/0227el-rezeiqat
03/0228sheikh `abd el-qourna
03/0229gebel el-sheikh moussa
03/0230el-tarif
03/0231temple d'amenhotep i
03/0232temple d'amenhotep ii
03/0233temple d'amenhotep iii/kôm el-hetan
03/0234temple de mentouhotep (seÂnkhkarÊ)
03/0235temple de merenptah
03/0236temple de merenptah-siptah
03/0237temple de ramsÈs ii (nebounenef)
03/0238temple de la reine taousret (épouse de séthi ii)
03/0239temple de qourna (séthi i)
03/0240temple de ramsÈs ii (ramesseum)
03/0241temple de thouthmosis ii
03/0242temple de thouthmosis iii (henqet Ânkh)
03/0243temple de thouthmosis iv
03/0244temple de ouadjmes (fils de thouthmosis i)
03/0245temple de ramsÈs iv
03/0246temple d'amenhotep, fils de hapou
03/0247temple d'ay et d'horemheb
03/0248temple sud
03/0249vallée des rois
03/0250vallée des reines
03/0251vallée de l'ouest
03/0252gouvernorat de sohag
03/0253abou el-nasr
03/0254abydos
03/0255el-aghana
03/0256el-ahaiyoua charq
03/0257el-ahaiyoua gharb
03/0258deir el-ahmar
03/0259akhmim
03/0260nag` `ilouan
03/0261aly
03/0262anbish/inebis
03/0263arrabet `aziz
03/0264arrabet abou el-dahab
03/0265arrabet abydos
03/0266aoulad `azzaz
03/0267aoulad salama
03/0268aoulad yehia
03/0269el-balabich
03/0270el-balliana
03/0271banaouit
03/0272basouna
03/0273beit allam
03/0274beit daoud sahl
03/0275beit khallaf
03/0276beni mansour
03/0277el-birba
03/0278nag` el-deir
03/0279el-diabat
03/0280el-ghabat
03/0281el-ghouneimiya
03/0282gouheina el-charqiya
03/0283gouheina el-gharbiya
03/0284girga
03/0285el-hagarsa
03/0286el-hagir
03/0287ouadi el-hammamat
03/0288el-haraga bil qour`an
03/0289el-haouaouish
03/0290idfa
03/0291kôm ichqaou
03/0292el-kalfatiya/qelfaou
03/0293el-kaouamil
03/0294khater
03/0295el-hazindariya
03/0296el-koula (1)
03/0297el-koula (2)
03/0298el-mahasna
03/0299el-manchah
03/0300nag` el-machaiekh
03/0301el-nazla el-moustagidda
03/0302el-nazla el-`emara
03/0303nazza
03/0304el-qadi
03/0305el-qarya bel-doueir
03/0306el-qatana
03/0307el-raqaqna bil chaouahin
03/0308el-rayayna
03/0309el-salamouni
03/0310el-saouam`a
03/0311el-cheikh ahmad
03/0312chounet el-zibib
03/0313sohag
03/0314kôm el-soultan
03/0315el-tariq
03/0316thinis/this
03/0317oum el-ga`ab/oum el-qa`ab
03/0318ouannina
03/0319gouvernorat d'assiout
03/0320ab`adiya
03/0321deir abou ichaq
03/0322qaou el-kébir/antaeopolis
03/0323arab miteir
03/0324darb el-`arbÂ`in
03/0325el-`atamna
03/0326el-ataoula
03/0327aouaga
03/0328el-badari
03/0329bousra
03/0330deir bousra
03/0331baouit
03/0332beni `adi
03/0333beni feiz
03/0334beni sha`ran
03/0335deir rifa
03/0336deir tasa
03/0337dronka
03/0338gebel assiout el-gharbi
03/0339deir el-gebraoui
03/0340girza
03/0341el-hammamiya
03/0342el-haouata el-charqiya
03/0343kôm isfaht
03/0344el-khaoualid
03/0345el-qousiya/cusae
03/0346machay`a
03/0347el-matmar
03/0348minchat el-kôm el-ahmar
03/0349meir
03/0350qouseir el-`amarna
03/0351deir el-qouseir
03/0352rifa
03/0353el-roda
03/0354el-chotb
03/0355kôm sinaou
03/0356el-tataliya
03/0357toukh
03/0358ezbet yousef
03/0359el-zaouya
03/0360gouvernorat de minia
03/0361ibgag el-hatab
03/0362el-`amarna/tell el-`amarna/akhetaton
03/0363el-achmounein/hermopolis
03/0364el-bahnasa
03/0365balansoura
03/0366beni hassan
03/0367beni hassan el-chourouq
03/0368beni khalid
03/0369beni samrag
03/0370el-bercha
03/0371deir abou hinnis/ouadi el-ne`na`
03/0372doulqam el-`outeif
03/0373el-`idoua
03/0374stabl `antar/spéos artémidos
03/0375garabi`
03/0376el-hag qandil
03/0377el-hiba
03/0378hihya
03/0379ezbet ibrahim `aouad
03/0380el-kiman el-homr
03/0381el-khatim/el-khouteim
03/0382maghagha
03/0383mallaoui
03/0384el-minia
03/0385kôm el-namroud
03/0386kôm el-rahib
03/0387charouna
03/0388el-cheikh `abada/antinoopolis
03/0389el-cheikh fadl
03/0390el-cheikh hassan
03/0391el-cheikh mas`oud
03/0392el-cheikh sa`id
03/0393choucha
03/0394el-siririya
03/0395gebel el-teir
03/0396tihna el-gebel
03/0397touna el-gebel
03/0398zaouyet el-amouat
03/0399zaouyet soultan
03/0400gouvernorat de beni suef
03/0401abousir el-meleq
03/0402ezbet abou zeidan
03/0403kôm el-ahmar/bahsamm
03/0404kôm el-ahmar/mazoura
03/0405kôm el-ahmar/simoun
03/0406beni souliman el-charqiya
03/0407bilifya
03/0408deir el-hadid
03/0409dechacha
03/0410ghaiyada el-charqiya
03/0411girza
03/0412el-hammam
03/0413el-haraga
03/0414el-hiba
03/0415ehnasiya el-medina/héracléopolis
03/0416meidoum
03/0417manyal ghidan
03/0418mazoura
03/0419el-nakharin
03/0420sannour
03/0421cherif bacha
03/0422sedment el-gebel
03/0423tarf `asfour
03/0424tama fayoum
03/0425gouvernorat du fayoum
03/0426abou el-haouayel
03/0427abou gounchou
03/0428batn ihrit
03/0429biyahmou
03/0430deir abou lifa
03/0431deir el-banat
03/0432dimou
03/0433fagg el-gamous
03/0434el-fahmiya
03/0435el-fayoum
03/0436fidimin
03/0437fourqous
03/0438gourob
03/0439kôm medinet gourob
03/0440girza
03/0441gou`ran
03/0442kôm el-hammam
03/0443el-hamouli
03/0444haouaret adlan
03/0445hawara
03/0446el-`idoua
03/0447el-khamsin
03/0448el-khaouagat
03/0449kiman faris
03/0450el-lahoun
03/0451kôm madi
03/0452el-machrak bahari
03/0453el-machrak qibli
03/0454minchat el-malek feisal
03/0455el-nasiriya
03/0456el-nazla
03/0457kôm ouchim
03/0458qalamchah
03/0459qaret el-rosas
03/0460qasr el-sagha
03/0461qasr el-banat
03/0462qasr qaroun
03/0463qasr rachouan
03/0464qouta
03/0465ouadi el-raiyan
03/0466el-roda
03/0467el-roubiyat
03/0468tamiya
03/0469oum el-bereigat/tebtynis
03/0470oum el-asl/oum el-atl
03/0471el-zirbi
03/0472gouvernorat de giza (y compris memphis)
03/0473kôm abou billou
03/0474abou ghalib
03/0475abou gourob
03/0476abou roach
03/0477abou sir/busiris
03/0478el-`aiyat
03/0479atfih
03/0480aousim
03/0481el-`aziziya
03/0482beni magdoul
03/0483beni yousef
03/0484birqach
03/0485dahchour
03/0486ghammaza el-koubra
03/0487girza
03/0488nécropole de giza
03/0489hay oual manchi
03/0490el-hisar
03/0491kafr `ammar
03/0492kafr abou hadid
03/0493kafr el-gebel
03/0494kafr nassar
03/0495el-koureimat
03/0496el-licht
03/0497merimde beni salame
03/0498masgid mousa
03/0499el-miniya oual chourafa
03/0500mit rahina/memphis
03/0501kôm el-qal`a
03/0502el-qatta
03/0503nazlet el-samman
03/0504nécropole de saqqara
03/0505el-sou`oudiya
03/0506tarkhan
03/0507ouardan
03/0508zaouyet abou mousallam
03/0509zaouyet el-`iriyan
03/0510gouvernorat du caire
03/0511ain shams
03/0512arab el-hisn
03/0513helouan
03/0514héliopolis
03/0515kozika
03/0516el-ma`adi
03/0517el-matariya
03/0518toura el-esmant
03/0519ezbet el-oualda
03/0520basse égypte
03/0521gouvernorat de charqiya
03/0522tell abou yasin
03/0523tell el-ahmar
03/0524tell basta/boubastis
03/0525tell el-dab`a/avaris
03/0526faqous
03/0527tell faraoun
03/0528tell el-gin
03/0529el-khata`na
03/0530tell el-macha`la
03/0531qantir
03/0532saft el-henna
03/0533san el-hagar/tanis
03/0534tell sanhout
03/0535tell tamlikh
03/0536tanis
03/0537tell toukh el-qaramous
03/0538tell oum el-lahm
03/0539tell el-yahoudiya
03/0540zagazig/zaqaziq
03/0541tell el-zaouya
03/0542gouvernorat de daqahliya
03/0543tell el-balamoun
03/0544el-baqliya
03/0545mendÈs
03/0546tell el-moqdam
03/0547tell el-roba
03/0548tell timai
03/0549timai el-amdid
03/0550gouvernorat de doumyat
03/0551kôm el-ahmar
03/0552tell el-barachiya
03/0553tell daqahla
03/0554tell el-deir
03/0555tell el-kachef
03/0556tell el-mahgara
03/0557tell chata
03/0558gouvernorat de qalyoubiya
03/0559kôm el-ahmar
03/0560arab el-`aliqat
03/0561tell atrib
03/0562qalyoub
03/0563el-saoualha
03/0564xhablanga
03/0565el-chobak
03/0566toukh el-maleq
03/0567tell el-yhoudiya
03/0568gouvernorat de minoufiya
03/0569el-`amrah
03/0570tell oum harb
03/0571moustai
03/0572minouf
03/0573zaouyet razin
03/0574soubk el-dahhak
03/0575tell sirsina
03/0576gouvernorat de gharbiya
03/0577tell aba yazid
03/0578behbeit el-hagar
03/0579sa el-hagar/sais
03/0580gouvernorat de kafr el-cheikh
03/0581kôm abou tahoun
03/0582tell el-`amma
03/0583tell kôm el-dab`a
03/0584tell el-fara`in
03/0585kôm ismail
03/0586kôm matyour
03/0587tell nabacha
03/0588kôm el-nisf
03/0589sakha
03/0590samannoud
03/0591gouvernorat de bouheiyra
03/0592kôm el-hisn
03/0593naucratis
03/0594kôm el-dahab
03/0595gouvernorat d'alexandrie
03/0596el-gherbaniyyat
03/0597mariya
03/0598gouvernorat de matrouh (côte nord)
03/0599abou sir/taposiris magna
03/0600gebel abou sir
03/0601bourg el-`arab
03/0602el-al`amein
03/0603khachm el-`eich
03/0604mersa matrouh
03/0605el-`omayyid
03/0606el-qasaba el-gharbiyya
03/0607el-qasaba el-charqiyya
03/0608el-qasr
03/0609zaouyet oum el-rakham
03/0610bourg el-`arab
03/0611el-hammam
03/0612marina el-al`amein
03/0613alam el-roum
03/0614bir el-halq
03/0615bir chenifa
03/0616baqiq
03/0617gouvernorat de port saÏd
03/0618baraya
03/0619abid
03/0620el-gamamiz
03/0621gouvernorat d'ismaÏliya
03/0622tell el-maskhouta
03/0623tell el-sahaba
03/0624tell el-kou`
03/0625tell oum `atalla
03/0626tell el-serapéum
03/0627tell abou sir
03/0628gouvernorat de suez
03/0629tell el-qalzam
03/0630tell el-yahudiya el-saghir
03/0631gouvernorat du sinaÏ nord
03/0632péluse
03/0633tell el-heir
03/0634tell el-heboua
03/0635gouvernorat du sinaÏ sud
03/0636serabit el-khadim
03/0637ouadi kharit
03/0638ouadi maghara
03/0639ouadi el-nasb
03/0640désert de l'est et sinai
03/0641ouadi `abbad
03/0642abou dabab
03/0643abou koueh
03/0644gebel `ataouy
03/0645ouadi `atalla
03/0646gebel `atout
03/0647barramiya
03/0648ouadi barramiya
03/0649bir `abbad
03/0650bir daghbag
03/0651bir el-chalul
03/0652bir faouakhir
03/0653bir `iliyan
03/0654bir kasaba
03/0655bir hammamat
03/0656bir menih
03/0657ouadi el-faouakhir
03/0658gihad
03/0659gebel hagar doungach
03/0660ouadi hammamat
03/0661ouadi el-houdi
03/0662kanayis
03/0663leqeita
03/0664marsa gaouasis
03/0665marsa moubarak
03/0666ouadi maya
03/0667mons claudianus
03/0668mons porphyrites
03/0669mons samaragdus
03/0670moueh
03/0671qasr el-banat
03/0672el-qouseir
03/0673el-qouseir el-qadim
03/0674el-redisiya
03/0675gebel rosas
03/0676ouadi el-shagab
03/0677sikeiat
03/0678gebel siqdit
03/0679el-siss
03/0680oum el-houetat
03/0681oum rous
03/0682désert de l'ouest
03/0683oasis de bahariya
03/0684ain bareig
03/0685ain buorg charqi
03/0686ain el-`ezza
03/0687ain el-gaffara
03/0688ain el-mouftella
03/0689ain el-nahas
03/0690ain qadiya
03/0691el-baouiti
03/0692bir fama
03/0693bir yousef
03/0694denisa
03/0695gebel el-me`ysreh/gebel el-ma`sara
03/0696gebel william
03/0697el-gazair
03/0698kôm gebrin/gebril
03/0699el-harra
03/0700el-haiyz
03/0701mandicha
03/0702el-qara el-kebira
03/0703qaret `ain bachnin
03/0704qaret `ain el-beshmou
03/0705qaret `ain embach
03/0706qaret el-cheikh badaoui
03/0707qaret el-dist ouelmaghrafa
03/0708qaret el-farargi
03/0709qaret el-louayfa
03/0710qaret el-maron
03/0711qaret el-qar`aya
03/0712qaret el-qssis
03/0713qaret el-santa
03/0714qaret el-soubi
03/0715qaret heloua
03/0716qaret maghrabiya
03/0717qaret qasr selim
03/0718qaret ouella
03/0719qasr `allam
03/0720qasr el-me`ysreh
03/0721qasr el-meqysbeh (temple d'alexandre le grand)
03/0722qasr el-zabou
03/0723qasr mas`oud
03/0724el-qasr
03/0725el-qour
03/0726qousour meharib
03/0727siqam
03/0728el-`ouyoun
03/0729oasis de dakhla
03/0730ain asil
03/0731amhada
03/0732asmant
03/0733asmant el-kharab
03/0734balat
03/0735ezbet bachandi
03/0736berbe`a
03/0737dab`a
03/0738deir el-hagar
03/0739el-ma`sara
03/0740mout
03/0741mout el-kharab
03/0742qaret el-mouzaouaqa
03/0743el-qasr
03/0744el-sheikh ouali
03/0745teneda
03/0746oasis de farafra
03/0747el-farafra
03/0748el-dallah
03/0749ain basie
03/0750ain galaou
03/0751gebel `ouainat
03/0752el-gilf el-kebir
03/0753oasis de kharga
03/0754ain amour
03/0755ain `askar
03/0756ain el-ghazal
03/0757ain el-tarakoua
03/0758ain farag
03/0759ain khanafis
03/0760belida
03/0761bir el-gebel
03/0762bir el-kharga
03/0763el-dabachiya
03/0764deir el-hagar
03/0765ganah
03/0766hibis
03/0767mabrouka
03/0768el-malha
03/0769kôm el-nadoura
03/0770el-qal`a
03/0771qasr baris
03/0772qasr douch
03/0773qasr el-ghoueita
03/0774qasr zaiyan
03/0775el-samara
03/0776gebel el-teir
03/0777oum el-dabadib
03/0778gebel yebsa
03/0779oasis de siwa
03/0780abou el-heouan
03/0781abou chourouf
03/0782el-aghourmi
03/0783belad el-roum
03/0784gebel dakrour
03/0785gharghara
03/0786gheit abou mansour
03/0787hatiyet abd el-gabbar
03/0788hatiyet abou madi
03/0789hatiyet gilati
03/0790hatiyet zaoua
03/0791khameisah
03/0792koueret chiza
03/0793el-ma`sara
03/0794el-maraqi
03/0795gebel el-maouta
03/0796meshended
03/0797qaret el-zouedi
03/0798qaret el-zaouya
03/0799qaret qasr hassouna
03/0800qureichat
03/0801gebel siwa
03/0802oum `oubeida
03/0803zeitoun
03/0804petites oasis
03/0805el-`areg
03/0806el-bahrain
03/0807naouamisa
03/0808qaret oum el-soughaiar
03/0809sitra
03/0810temple de ramses iii (medinet habou)
03/0811inconnue
03/0812désert de l'est
03/0813gouvernorat de wadi el-gedid
03/0814asfun el-mata'na
03/0815hagir armant
03/0816el-sheikh haridi
03/0817sidi moussa

zurück