Impressum
Kontakt
 
Umschrift anzeigen mit:
 

MET

Zurück zur Übersicht

Kategorie: Königsnamen (14)    Vorherige Kategorie(Götternamen (13))   Nächste Kategorie(Erwerb (15))

Sprache: fr    de en ar

IDBegriff fr
14/0001...djefarÊ
14/0002...oubenrÊ
14/0003Âaqen
14/0004abai
14/0005achoris/heker/khnemenmaÂtrÊ
14/0006adjib/anedjib
14/0007émilien
14/0008aha
14/0009ahmes/nebpehtyrÊ
14/0010ahoteprÊ
14/0011alara
14/0012alexandre le grand
14/0013alexandre ii
14/0014amasis/khnemibrÊ
14/0015amenemhat i/sehetepibrÊ
14/0016amenemhat ii/nebkaourÊ
14/0017amenemhat iii/nimaÂtrÊ
14/0018amenemhat iv/maÂkherourÊ
14/0019amenemhat v/sekhemkarÊ
14/0020amenemhat vi/seÂnkhibrÊ
14/0021amenemhat vii/sedjefakarÊ
14/0022amenemhat senebef/sekhemkarÊ
14/0023amenemnesout/neferkarÊ-heqaouaset
14/0024amenemope/ousermaÂtrÊ-setepenamon
14/0025amenhotep i/aménophis i/djeserkarÊ
14/0026amenhotep ii/aménophis ii/ÂakheperourÊ
14/0027amenhotep iii/aménophis iii/nebmaÂtrÊ
14/0028amenhotep iv/amenophis iv/neferkheperourÊ/akhénaton
14/0029améni
14/0030amenmÈs/menmirÊ
14/0031amou
14/0032amyrtée/amonirdis
14/0033anastase i
14/0034anat-her
14/0035anati
14/0036aneterirÊ
14/0037ÂnkhkarÊ
14/0038antonin le pieux
14/0039anou/neferkamin ii
14/0040apophis i/nebchepechrÊ
14/0041apophis ii/ÂaenqenenrÊ
14/0042apriÈs/hÂÂibrÊ
14/0043arcadie
14/0044arsÈs
14/0045arsinoé ii
14/0046artaxerxÈs i
14/0047artaxerxÈs iii
14/0048asosi/djedkarÊ
14/0049atoti
14/0050auguste
14/0051aurélien
14/0052aoutibrÊ
14/0053ay/kheperkheperourÊ
14/0054ba
14/0055bakenrenef/bocchoris/ouahkarÊ
14/0056balbine
14/0057basilisce
14/0058bebÂnkh
14/0059bebnem
14/0060berénice ii
14/0061berénice iii
14/0062berénice iv
14/0063bikheris
14/0064caligula
14/0065cambyses/mestiourÊ
14/0066caracalla
14/0067carinus et numerius
14/0068carus
14/0069chéphren/khéphren/khÂfrÊ
14/0070claude
14/0071claude ii
14/0072cléopÂtre i
14/0073cléopÂtre ii
14/0074cléopÂtre iii
14/0075cléopÂtre v
14/0076cléopÂtre vi
14/0077cléopÂtre vii philopator
14/0078commode
14/0079constantin le grand
14/0080darius i/setoutrÊ-merienrÊ
14/0081darius ii
14/0082darius iii
14/0083dÈce/decius
14/0084dedoumose i/djedneferrÊ
14/0085dedoumose ii/djedhoteprÊ
14/0086den/oudimou
14/0087diadoumeniane
14/0088dioclétien
14/0089djedefrÊ/didoufri
14/0090djedkarÊ
14/0091djedkherourÊ
14/0092djedkhonsouiouefÂnkh
14/0093djehoutiemhat/neferkheperrÊ-khÂkhÂou
14/0094djehouty/sekhemrÊsementaouy
14/0095djer
14/0096djéser téti/sekhemkhet
14/0097djéser/netjerikhet
14/0098domitien
14/0099ay/meryneferrÊ
14/0100élagabal
14/0101galba
14/0102gallien
14/0103gallus et volusianus
14/0104gemnefkhonsoubak/chepseskarÊ
14/0105geta
14/0106gordien i
14/0107gordien ii
14/0108gordien iii
14/0109hadrien
14/0110harsiesis/hedjkheperrÊ-setepenamon
14/0111hatchepsout/maÂtkarÊ
14/0112hepou
14/0113heraclius
14/0114heribrÊ
14/0115herihor/hemnetjertepyenamon
14/0116hor i/aoutibrÊ
14/0117hor ii
14/0118horemheb/djeserkheperourÊ
14/0119hori/souadjkarÊ
14/0120hornedjheritef/hotepibrÊ
14/0121horsiésis
14/0122hotepsekhemoui
14/0123houdjefa
14/0124houni
14/0125iaib/ouahibrÊ
14/0126ibi i/qakarÊ
14/0127ibi ii
14/0128iybkhenetrÊ
14/0129imhotep
14/0130imiramechÂ/semenekhkÂrÊ
14/0131inaros
14/0132ined/merysekhemrÊ
14/0133ini i/merihoteprÊ
14/0134ini ii/merichepsesrÊ
14/0135intef i/sehertaouy
14/0136intef ii/ouahÂnkh
14/0137intef iii/nakhtnebtepnefer
14/0138intef iv/sehotepkarÊ
14/0139intef v/neboukheperrÊ
14/0140intef vi/sekhemrÊouepmaÂt
14/0141intef vii/sekhemrÊherouhermaÂt
14/0142intef/qakarÊ
14/0143isou
14/0144iti
14/0145ioufny
14/0146ioupout ii/ousermaÂtrÊ
14/0147ioupout i
14/0148ioupout
14/0149iououelot
14/0150iytjenou
14/0151jakbam
14/0152joam
14/0153jovien
14/0154julien
14/0155justin i
14/0156justin ii
14/0157justinien i
14/0158ka/sekhen
14/0159kakemourÊ
14/0160kamose/ouadjkheperrÊ
14/0161kanefertemrÊ
14/0162kachta/maÂtrÊ
14/0163khÂ...rÊ
14/0164khÂba
14/0165khababach/senensetepenptah
14/0166khaian/oueserenrÊ
14/0167khamoudi/ÂasehrÊ
14/0168khÂmourÊ
14/0169khÂsekhemoui/horseth
14/0170khÂtirÊ
14/0171khÂouserrÊ
14/0172khendjer/ouserkarÊ
14/0173khendou/neferkarÊ iv
14/0174khéty i/ouahkarÊ
14/0175khéty ii/nebkaourÊ
14/0176khéty iii/meriibrÊ
14/0177khéops/chéops/khoufou
14/0178léo i
14/0179léo ii
14/0180lucius verus
14/0181macrin et quietus
14/0182macrin
14/0183marcien
14/0184marc-aurÈle
14/0185masaharté
14/0186maurice
14/0187maximin daia
14/0188maximin
14/0189menkarÊ
14/0190menkaouhor/kaiouhor
14/0191menkheperrÊ/hemnetjertepyenamon
14/0192mentouhotep i/tepia
14/0193mentouhotep ii/nebhepetrÊ
14/0194mentouhotep iii/seÂnkhkarÊ
14/0195mentouhotep iv/nebtaouyrÊ
14/0196mentouhotep v/meriÂnkhrÊ
14/0197mentouhotep vi/souadjrÊ
14/0198mentouhotep vii/seÂnkhenrÊ
14/0199merdjefarÊ
14/0200merenhor
14/0201merenptah/baenrÊ
14/0202merihathor
14/0203merikarÊ
14/0204merikarÊ ii
14/0205merikheperrÊ
14/0206montouemsaf/djedÂnkhrÊ
14/0207mycérinos/menkaourÊ
14/0208narmer/ménÈs
14/0209nebdjefarÊ
14/0210nebfaourÊ
14/0211nebi/neferkarÊ iii
14/0212nebirieraou i/souadjenrÊ
14/0213nebirieraou ii/neferkarÊ
14/0214nebka
14/0215nebmaÂrÊ
14/0216nebrÊ
14/0217nebsenrÊ
14/0218nékho ii/ouhemibrÊ
14/0219nékho i/menkheperrÊ
14/0220nectanébo i/kheperkarÊ
14/0221nedjemibrÊ
14/0222neferefrÊ/isi
14/0223neferhotep i/khÂsekhemrÊ
14/0224neferhotep ii/merisekhemrÊ
14/0225neferhotep iii/sekhemrÊseÂnkhtaouy
14/0226neferibrÊ
14/0227neferirkarÊ i/kakai
14/0228neferirkarÊ ii
14/0229neferkahor
14/0230neferkamin i
14/0231neferkarÊ i
14/0232neferkarÊ ii
14/0233neferkarÊ vii
14/0234neferkasokar
14/0235neferkaouhor
14/0236neferkaourÊ
14/0237neferousobek/kasobekrÊ
14/0238nehesy
14/0239nekhepsos
14/0240nectanébo ii/snedjemibrÊ-setepeniniheret
14/0242nemtiemsaf i/merenrÊ i
14/0243nemtiemsaf ii/merenrÊ ii
14/0244népheritÈs i/baenrÊ-merinetjerou
14/0245népheritÈs ii/naiaouroudjou ii
14/0246nerkarÊ
14/0247néron
14/0248nerva
14/0249netrikarÊ
14/0250nikarÊ i
14/0251nikarÊ ii
14/0252nimlot/nemroud/nemaroud
14/0253ninetjer
14/0254nitocris/neit-iqerti
14/0255noubÂnkhrÊ
14/0256noubouserrÊ
14/0257nyouserrÊ/ini
14/0258osokhor/ÂakheperrÊ-setepenrÊ
14/0259osorkon
14/0260osorkon i/sekhemkheperrÊ
14/0261osorkon ii/ousermaÂtrÊ-setepenamon
14/0262osorkon iii/ousermaÂtrÊ
14/0263osorkon iv/ÂakheperrÊ-setepenamon
14/0264othon
14/0265padimenet
14/0266pami/ousermaÂtrÊ-setepenamon
14/0267pedoubastis i/ousermaÂtrÊ-setepenamon
14/0268pedoubastis ii/sehetepibenrÊ
14/0269peftjauouybastet/neferkarÊ
14/0270penamon/meritaouyrÊ
14/0271pépi i/merirÊ
14/0272pépi ii/neferkarÊ i
14/0273pépi iii/sneferÂnkhrÊ
14/0274pépiseneb/neferkarÊ vi
14/0275peribsen
14/0276pertinax
14/0277pescennius niger
14/0278pedoubastis iii
14/0279philippe i
14/0280philippe arrhidée
14/0281phocas
14/0282piÂnkhy/pye/ousermaÂtrÊ
14/0283pinedjem i/kheperkhÂourÊ
14/0284pinedjem ii
14/0285probe
14/0286psammétique i/ouahibrÊ
14/0287psammétique ii/neferibrÊ
14/0288psammétique iii/ÂnkhkaenrÊ
14/0289psamouthis/ouserrÊ-setepenptah
14/0290psoussennÈs i/ÂakheperrÊ-setepenamon
14/0291psoussennÈs ii/titkheperourÊ
14/0292psoussennÈs iii
14/0293ptolémée i soter i
14/0294ptolémée ii philadelphe
14/0295ptolémée iii evergÈte i
14/0296ptolémée iv philopator
14/0297ptolémée v épiphane
14/0298ptolémée vi philométor
14/0299ptolémée vii neos philopator
14/0300ptolémée viii evergÈte ii
14/0301ptolémée ix soter ii
14/0302ptolémée x alexandre i
14/0303ptolémée xv césarion
14/0304ptolémée xi alexandre ii
14/0305ptolémée xii néos dionysos
14/0306ptolémée xiii
14/0307ptolémée xiv
14/0308pupiÈne
14/0309qaa
14/0310qar
14/0311quintillien
14/0312rÊhotep/sekhemrÊouahkhÂou
14/0313ramsÈs i/menpehtyrÊ
14/0314ramsÈs ii/ousermaÂtrÊ-setepenrÊ
14/0315ramsÈs iii/ousermaÂtrÊ-meriamon
14/0316ramsÈs iv/ousermaÂtrÊ-setepenamon
14/0317ramsÈs v//ousermaÂtrÊ-sekheperenrÊ
14/0318ramsÈs vi/nebmaÂtrÊ-meriamon
14/0319ramsÈs vii/ousermaÂtrÊ-meriamon-setepenrÊ
14/0320ramsÈs viii/ousermaÂtrÊ-akhenamon
14/0321ramsÈs ix/neferkarÊ-setepenrÊ
14/0322ramsÈs x/khepermaÂtrÊ-setepenrÊ
14/0323ramsÈs xi/menmaÂtrÊ-setepenptah
14/0324reniseneb
14/0325roudamon/ousermaÂtrÊ
14/0326sahourÊ
14/0327saket
14/0328salites/charek
14/0329scorpion/sereq
14/0330se...karÊ
14/0331seÂnkhibrÊ
14/0332sobekemsaf i/sekhemrÊouadjkhÂou
14/0333segerseni/menekhkarÊ
14/0334sehebrÊ
14/0335sehetepibrÊ ii
14/0336sehetepibrÊ iii
14/0337sekhÂenrÊ i
14/0338sekhÂenrÊ ii
14/0339sekhem...rÊ
14/0340sekhemib
14/0341sekhemkarÊ
14/0342sekhemrÊ khoutaouy
14/0343sekheperenrÊ
14/0344semen...rÊ
14/0345semenenrÊ
14/0346semenkarÊ
14/0347semenekhkarÊ/ÂnkhkheperourÊ
14/0348semerkhet
14/0349semqen
14/0350senaaib/menkhÂourÊ
14/0351senebmiou/souahenrÊ
14/0352sened
14/0353seneferka
14/0354seneferou
14/0355senousret i/sésostris i/kheperkarÊ
14/0356senousret ii/sésostris ii/khÂkheperrÊ
14/0357senousret iii/sésostris iii/khÂkaourÊ
14/0358senousret iv/sésostris iv/seneferibrÊ
14/0359septime sévÈre
14/0360seth
14/0361sethnakht/ouserkhÂourÊ
14/0362sethi i/menmaÂtrÊ
14/0363sethi ii/ouserkheperourÊ
14/0364setout
14/0365seouserenrÊ
14/0366sévÈre alexandre
14/0367souadjkarÊ
14/0368souadjkarÊ
14/0369souadjtou/seÂnkhenrÊ
14/0370chabaka/neferkarÊ
14/0371chebitkou/chabataka/djedkaourÊ
14/0372chemÂi/djedkarÊ ii
14/0373chepseskaf
14/0374chepseskarÊ
14/0375chechi/maÂibrÊ
14/0376chechanq
14/0377chechonq i/hedjkheperrÊ
14/0378chechonq ii/heqakheperrÊ-setepenrÊ
14/0379chechonq iii/ousermaÂtrÊ-setepenrÊ
14/0380chechonq iv/ousermaÂtrÊ-meriamon
14/0381chechonq v/ÂakheperrÊ
14/0382chechonq vi
14/0383siamon/netjerykheperrÊ-setepenamon
14/0384sihathor
14/0385siptah/akhenrÊ
14/0386smendÈs
14/0387smendÈs i/hedjkheperrÊ
14/0388smendÈs ii
14/0389sobekemsaf ii/sekhemrÊchedjtaouy
14/0390sobekhotep i/khÂÂnkhrÊ
14/0391sobekhotep ii/sekhemrÊkhoutaouy
14/0392sobekhotep iii/sekhemrÊsouadjtaouy
14/0393sobekhotep iv/khÂneferrÊ
14/0394sobekhotep v/khÂhoteprÊ
14/0395sobekhotep vi/meryrÊhotep
14/0396sobekhotep vii/sekhemrÊseousertaouy
14/0397sobekhotep viii/maÂrÊ
14/0398tacite
14/0399taharqa/khounefertoumrÊ
14/0400takélot i
14/0401takélot ii/hedjkheperrÊ-setepenrÊ
14/0402takélot iii/ousermaÂtrÊ
14/0403tanoutamon/bakarÊ
14/0404taa i/senakhtenrÊ
14/0405taa ii/seqenenrÊ
14/0406tefnakht/chepsesrÊ
14/0407téos/irimaÂtenrÊ
14/0408tererou/neferkarÊ v
14/0409téti
14/0410taouseret/taousret/satrÊ-meritamon
14/0411thamphthis
14/0412théodose i
14/0413théodose ii
14/0414tibÈre
14/0415tibÈre ii constantin
14/0416titus
14/0417trajan
14/0418toutÂnkhamon/nebkheperourÊ
14/0419thouthmosis i/ÂakheperkarÊ
14/0420thouthmosis ii/ÂakheperenrÊ
14/0421thouthmosis iii/menkheperrÊ
14/0422thouthmosis iv/menkheperourÊ
14/0423oubenrÊ
14/0424ougaf/khoutaouyrÊ
14/0425ounas/ounis
14/0426oupouaoutemsaf/sekhemrÊneferkhÂou
14/0427ouseranat
14/0428ouserkaf
14/0429ouserkarÊ
14/0430ousermontou
14/0431valens
14/0432valérien et gallien
14/0433vespasien
14/0434vitellius
14/0435ouadji
14/0436ouadjkarÊ
14/0437ouadjnes
14/0438ouasa
14/0439xerxÈs
14/0440yaqeb-baÂl
14/0441yaqeb-hor/merioueserrÊ
14/0442zénon
14/0443non specifie

zurück